logo SÄHKÖLIITTO
ELEKTRIKERFÖRBUNDET

Ohje

Ohje
LIITTYMINEN OPPILASJÄSENEKSI
ANSLUTNING SOM ELEVMEDLEM
Sähköalojen ammattiliitto ry Elbranschernas fackförbund rf.
Henkilötiedot / Personuppgifter
Henkilötunnus (ppkkvv-xxxx) / Personnummer
Sukunimi / Efternamn
Etunimet / Förnamn
Lähiosoite / Adress
Postinumero / Postnummer
Postitoimipaikka / Postanstalt
Matkapuhelin / Mobiltelefon
Sähköpostiosoite / Elpostadress
Äidinkieli / Modersmål
Kansalaisuus / Nationalitet
Oppilaitostiedot / Uppgifter om skolan
Oppilaitos / Skola
Opintolinja/koulutusohjelma / Studielinje/utbildningsprogram
Opiskelu alkoi / Studierna startade
Valmistumisaika/oppilasjäsenyyden päättymispäivämäärä / Klar med studierna/avslutningsdatum för elevmedlemskap
Lähetys / Sändning
Päivämäärä / Datum   05.12.2020