logo ELEKTRIKERFÖRBUNDET och ELBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

AVTAL OM UPPBÖRD AV MEDLEMSAVGIFT

Fackföreningsmedlemsavgift till förbundet och a-kassan

Förbundets och a-kassans nummer 003

Instruktioner

Instruktioner
ANSLUTNINGSKORT/AVTAL OM INDRIVNING AV FACKFÖRENINGSAVGIFT
Elbranschernas fackförbund rf och Elbranschernas arbetslöshetskassa
Med denna fullmakt tar arbetsgivaren ut medlemsavgiften för förbundet och a-kassan av den inkomstrelaterade totala arbetsförtjänsten. Grunden till medlemsavgiften meddelas arbetsgivaren årligen. Med denna fullmakt befullmäktigar jag även att ta ut medlemsavgift för inkomstrelaterade förmåner betalade av a-kassan i enlighet med beslut av fackförbundet/a-kassan. Fullmakten gäller tillsvidare. Fullmakten kan upphävas skriftligen. Fullmakten upphör då anställningen tar slut hos arbetsgivaren som nämns i fullmakten. Fullmakten fortsätter att gälla om anställningen förlängs inom högst en månad. Med denna fullmakt upphävs ett eventuellt tidigare avtal om uppbörd av medlemsavgift. Om jag byter förbund/a-kassa, fackförbundet/a-kassan fusioneras/upplöses eller mitt avtal flyttas till ett annat förbund, får mina medlemsuppgifter inlämnas till det nya förbundet.
Personuppgifter
Personnummer (ddmmåå-xxxx):
Efternamn:
Förnamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Postanstalt:
Mobiltelefon:
Elpostadress:
Modersmål:
Nationalitet:
Medlemsuppgifter
Fackavdelning
Datum för anslutning till förbundet Datum för anslutning för nya medlemmar tidigast innevarande dag Instruktioner
Tidigare fackförbund/arbetslöshetskassa
Medlemstiden i det tidigare fackförbundet/arbetslöshetskassan
Inledningsdatum: Avslutningsdatum:
Medlemsavgiftsgrupp
Avslutningsdatum för studierna
Anställning
Yrkesbeteckning
Startdatum för nuvarande anställning
Företagets officiella namn
Gatuadress
Postnummer
Postanstalt
Företagsnummer
Telefon
Elpost
Arbetsgivarens avtalsbransch
Avtalsbranschnummer
Instruktioner Äger du eller dina familjemedlemmar (föräldrar, make/maka, barn) helt eller delvis företaget där du arbetar i
%
Uppbörd av medlemsavgift
Kom ihåg att skriva ut avtalet om uppbörd och lämna det till arbetsgivaren/lönekontoret, för att starta uppbörden av medlemsavgift
Med denna fullmakt tar arbetsgivaren ut medlemsavgiften för förbundet och a-kassan av den inkomstrelaterade, totala arbetsförtjänsten. Grunden till medlemsavgiften meddelas arbetsgivaren årligen. Med denna fullmakt befullmäktigar jag även att ta ut medlemsavgift för inkomstrelaterade förmåner betalade av a-kassan i enlighet med beslut av fackförbundet/a-kassan. Fullmakten gäller tillsvidare. Fullmakten kan upphävas skriftligen. Fullmakten upphör då anställningen tar slut hos arbetsgivaren som nämns i fullmakten. Fullmakten fortsätter att gälla om anställningen förlängs inom högst en månad. Med denna fullmakt upphävs ett eventuellt tidigare avtal om uppbörd av medlemsavgift. om jag byter fackförbund/a-kassa, fackförbundet/a-kassan fusioneras/upplöses eller mitt avtal flyttas till ett annat fackförbund, får mina medlemsuppgifter inlämnas till det nya förbundet.
Då du betalar medlemsavgiften själv, behöver arbetsgivaren inte avtalet om uppbörd. Elektrikerförbundet skickar bankgiroblanketter till dig.
Med denna fullmakt befullmäktigar jag a-kassan att ta ut medlemsavgift av de inkomstrelaterade förmånerna betalade av a-kassan i enlighet med gällande beslut av fackförbundet/a-kassan. Fullmakten gäller tillsvidare. Fullmakten kan upphävas skriftligen. Med denna fullmakt upphävs ett eventuellt tidigare avtal om uppbörd av medlemsavgifter. Om jag byter fackförbund/a-kassa, fackförbundet/a-kassan fusioneras/upplöses eller mitt avtal flyttas till ett annat fackförbund, får mina medlemsuppgifter inlämnas till det nya förbundet.
Uppgifter för avtal om uppbörd av medlemsavgifter
Redovisares/utredares namn (Ifylls endast om den är någon annan än arbetsgivaren. Om du inte vet namnet av redovisaren, kan du lämna punkten tom)
Telefon
Adress
Elpost
Kontaktperson (redovisare/utredare)
Telefon
Telefax
Utredningsform/betalningssätt
Arbetsgivare och arbetstagare avtalar om uppbörden av medlemsavgift med varandra. Uppbörden av medlemsavgift kan startas tidigast fr.o.m. anslutningsdagen när det gäller ny medlem.
Om det gäller medlem, som redan är ansluten till förbundet och byter arbetsgivare kan uppbörden av medlemsavgift avtalas om att starta fr.o.m. början av anställningen.
Uppbörd av medlemsavgift startar (den första dagen av löneperioden)
Denna medlem värvades av
Värvarens namn och medlemsnummer eller födelsedatum:
Fullmakt
Sändning
Datum   05.12.2020
Om du valde, att arbetsgivaren tar ut medlemsavgiften ur din lön, skriv ut avtalet om uppbörd av medlemsavgiften till din arbetsgivare innan du sänder det.
Detta avtal om uppbörd behöver inga underskrifter, men arbetsgivaren och arbetstagaren kan, om de så vill, underskriva avtalet om uppbörd.
Anslutningsanmälan har kommit till Elektrikerförbundets medlemsregister, om du har tryckt Sänd-knappen. Detta avtal om uppbörd skickas inte till förbundet.
Adress Box 747 (Aleksanterinkatu 15) 33101 Tammerfors
Telefon (03) 252 0111 Telefax (03) 252 0210
www.sahkoliitto.fi
Bank: TSOP 573179-20023736 medlemsavgiftskonto
FI53 5731 7920 0237 36
BIC/SWIFT OKOYFIHH
Ytterligare information
Elektrikerförbundets medlemsregister
vardagar kl. 9.00-15.00 tfn (03) 252 0400
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Elbranschernas fackförbund rf
Elbranschernas arbetslöshetskassa
Adress
PL 747
33101 Tammerfors
Telefax
(03) 252 0210
www.sahkoliitto.fi
Bank: TSOP
medlemsavgiftskonto
FI53 5731 7920 0237 36
BIC/SWIFT OKOYFIHH