logo SÄHKÖLIITTO ja SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSA

JÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS

Ammattiyhdistysjäsenmaksu liitolle ja työttömyyskassalle

Liiton ja työttömyyskassan numero 003

Ohje

Ohje
LIITTYMISILMOITUS/AMMATTIYHDISTYSJÄSENMAKSUN PERINTÄSOPIMUS
Sähköalojen ammattiliitto ry ja Sähköalojen työttömyyskassa
Tällä valtakirjalla työntaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta. Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnantajalle vuosittain. Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista ammattiliiton/työttömyyskassan voimassa olevien päätösten mukaisesti. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä valtakirjassa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään kuukauden kuluessa. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus. Jos vaihdan ammattiliittoa/työttömyyskassaa, ammattiliitto/työttömyyskassa yhdistyy/purkautuu tai sopimukseni siirtyy toiseen liittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle.
Henkilötiedot
Henkilötunnus (ppkkvv-xxxx):
Sukunimi:
Etunimet:
Lähiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Matkapuhelin:
Sähköpostiosoite:
Äidinkieli:
Kansalaisuus:
Jäsenyystiedot
Ammattiosasto
Sähköliittoon liittymispäivä Liittymispäivä on uusilla jäsenillä aikaisintaan kuluva päivä. Ohje
Edellinen ammattiliitto/työttömyyskassa
Jäsenyysaika edellisessä liitossa/työttömyyskassassa
Alkupäivä: Loppupäivä:
Jäsenmaksuryhmä
Opiskelun päättymisaika
Työsuhde
Ammattinimike
Nykyisen työsuhteen alkamisaika
Yrityksen virallinen nimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitomipaikka
Y-tunnus
Puhelin
Sähköposti
Työnantajan toimiala
Sopimusalanumero
Ohje Omistatko tai omistaako perheenjäsenesi (vanhemmat, puoliso, lapset) kokonaan tai osittain yrityksen, jossa työskentelet
%
Jäsenmaksun perintä
Muista tulostaa perintäsopimus ja toimita se työnantajalle/palkanlaskentaan jäsenmaksuperinnän aloittamista varten.
Tällä valtakirjalla työnantaja perii liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta. Jäsenmaksuperuste ilmoitetaan työnantajalle vuosittain. Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista ammattiliiton/työttömyyskassan voimassa olevien päätösten mukaisesti. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä valtakirjassa mainittuun työnantajaan. Valtuutus on voimassa, jos työsuhdetta jatketaan enintään kuukauden kuluessa. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus. Jos vaihdan ammattiliittoa/työttömyyskassaa, ammattiliitto/työttömyyskassa yhdistyy/purkautuu tai sopimukseni siirtyy toiseen liittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle.
Kun maksat jäsenmaksun itse, työnantaja ei tarvitse perintäsopimusta. Sähköliitto lähettää sinulle maksuviitteet kotiin.
Tällä valtakirjalla valtuutan työttömyyskassan perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista ammattiliiton/työttömyyskassan voimassa olevien päätösten mukaisesti. Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin antamani jäsenmaksun perintäsopimus. Jos vaihdan ammattiliittoa/työttömyyskassaa, ammattiliitto/työttömyyskassa yhdistyy/purkautuu tai sopimukseni siirtyy toiseen liittoon, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle.
Tietoja perintäsopimusta varten
Tilittäjän/selvittäjän nimi (Täytetään vain, jos eri kuin työnantaja. Jos et tiedä tilittäjää, voit jättää kohdan täyttämättä.)
Puhelin
Osoite
Sähköposti
Yhteyshenkilö (tilitysten ja perinnän suorittaja)
Puhelin
Faksi
Selvitysmuoto/maksutapa
Työnantaja ja työntekijä sopivat jäsenmaksuperinnästä keskenään. Jäsenmaksun perintä voidaan aloittaa uuden jäsenen kohdalla aikaisintaan liittymispäivästä.
Jos tätä perintäsopimusta käyttää liittoon jo kuuluva, työnantajaa vaihtava jäsen, voidaan jäsenmaksuperintä sopia aloitettavaksi työsuhteen alusta lähtien.
Jäsenmaksun perintä alkaa (palkkajakson ensimmäinen päivä)
Jäsenyyttä suositteli
Suosittelijan nimi ja jäsennumero tai syntymäaika:
Valtuutus
Lähetys
Päivämäärä   07.04.2020
Jos valitsit, että työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi, niin tulosta perintäsopimus työnantajallesi ennen lähettämistä.
Tähän perintäsopimukseen ei merkitä allekirjoituksia, mutta työnantaja ja työntekijä voivat halutessaan allekirjoittaa perintäsopimuksen keskenään.
Liittymisilmoitus on tullut Sähköliiton jäsenrekisteriin, jos olet painanut Lähetä-painiketta. Tätä perintäsopimusta ei lähetetä liitolle.
Osoite PL 747 (Aleksanterinkatu 15) 33101 Tampere
Puhelin (03) 252 0111 Faksi (03) 252 0210
www.sahkoliitto.fi
Pankki: TSOP 573179-20023736 jäsenmaksutili
FI53 5731 7920 0237 36
BIC/SWIFT OKOYFIHH
Lisätietoja
Sähköliiton jäsenrekisteri
arkisin klo 9.00-15.00 puh. (03) 252 0400
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Sähköalojen ammattiliitto ry
Sähköalojen työttömyyskassa
Osoite
PL 747
33101 Tampere
Faksi
(03) 252 0210
www.sahkoliitto.fi
Pankki: TSOP
jäsenmaksutili
FI53 5731 7920 0237 36
BIC/SWIFT OKOYFIHH